V této ordinaci se poskytuje a léčí
  • Diagnostika a léčba srdečních onemocnění jakož i dispensarizace kardiaků.
  • Kromě běžného fyzikálního vyšetření a elektrokardiografie se zde provádějí i speciální kardiologická vyšetření:

Echokardiografie : umožňuje

  • diagnostiku a léčbu chlopňových srdečních vad jak získaných tak vrozených, diagnostiku a funkční ohodnocení stavů po infarktu myokardu a nemocných s ischemickou chorobou srdeční všeobecně
  •  diagnostiku pooperačních stavů po srdečních operacích, náhradách chlopní, aortokoronárních bypassech a koronárních angfioplatikách.

EKG Holterovo monitorování
Umožňuje důkladnou 24-hodinovou diagnostiku poruch srdečního rytmu při běžnémdenním režimu pacienta.

Tlakový Holter
Umožňuje 24-hodinové sledování krevního tlaku pacienta. To je důležité jak pro diagnostiku typu a tíže hypertensní nemoci, tak hodnocení léčby.

  • Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami