V této ordinaci se poskytuje a léčí
  •  Léčba nemocí páteře s útlakem nervových struktur
  •  Léčba onemocnění mozku a míchy – migreny, záchvatová onemocnění /epilepsie, Parkinsonova nemoc/, poruchy prokrvení, závrativé stavy, degenerativní onemocnění, Alzheimerova nemoc a jiné demence, anxiosní a depresivní syndrom, obrny a bolesti obličejových nervů, poúrazové a pooperační stavy mozku
  •  Léčba periferního nervového systému – obrny, poruchy citlivosti, poruchy pohyblivosti, úžinové syndromy rukou a nohou, metabolické postižení periferních nervů, degenerativní onemocnění.

Další kvalifikace lékařky :

  • manipulace,mobilizace páteře a kloubů
  • psychosomatická léčba
  • neurosonologie mozkových cév

Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami.