V této ordinaci se poskytuje a léčí
  • V naší ordinaci provádíme vyšetření okolí oka a víček, např. vyšetření množství slz – Schirmerův test, vyšetření stability slzného filmu – Break – up time, vyšetření předního segmentu na štěrbinové lampě (binokulární mikroskop se zvětšením 16-40x).
  • Štěrbinovou lampou lze vyšetřit i oční pozadí, při rozšířené zornici pomocí sférických čoček, oční pozadí můžeme vyšetřit i očním oftalmoskopem bez rozkapání se zvětšením 14x.
  • Vyšetření zorného pole: na kinetickém Kuglově perimetru.
  • Vyšetření protruze bulvu – exoftalmometrie, měření protruze oka exoftalmometrem podle Hertla.
  • Vyšetření refrakce a refrakčních vad (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) provádíme subjektivně – čtením optotypů z určité vzdálenosti a objektivně pomocí automatického refraktokeratometru.
  • Měření brýlí provádíme automatickým digitálním fokometrem.
  • Vyšetřujeme také nitrooční tlak.

Přehled nejnovějších přístrojů v naší ordinace (výrobce Japonsko)

  • Horizontální mikroskop k pozorování oka nekontaktní metodou
  • štěrbinová lampa SL 1800
  •  Autorefraktokeratometr ARK 710
  • Bezkontaktní tonometr NT 2000
  • Oftalmoskop BX 4, halogenový
  • Automatický digitální fokometr LM 1000P

K vyšetření je potřebné telefonické objednání předem.