Nabízíme:
  • Nápravu poruch narušených komunikačních schopností
  • Reedukaci koktavosti
  • Reedukaci vývojových poruch řeči