Naše plicní ambulance nabízí: 

  • Péči o pacienty s chorobami plic a průdušek, průduškovým astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí
  • Diagnostiku a léčbu zánětů plic
  • Diferenciální diagnostiku stavů dušnosti a následnou dispenzární péči o pacienty s chronickými plicními onemocněními
  • Vyšetření na spirometru
  • Snímkování plic přímo v budově

 

OD 3.6.2019 V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYŠETŘENÍ PACIENTA NA PRACOVIŠTI RTG/UZ ZADÁ SESTRA Z PLICNÍHO ODDĚLENÍ PACIENTA DO ELEKTRONICKÉ ČEKÁRNY RTG/UZ PRACOVIŠTĚ