Jaké nejpodstatnější změny se v posledních letech na poliklinice udály?

Díky celé řadě rekonstrukci, které zde proběhly v posledních letech, se podařilo vytvořit příjemné prostředí nejen pro zaměstnance, ale také pro naše klienty. Postupnou modernizací prošla téměř všechna oddělení, zainvestovali jsme do obměny stávajícího přístrojového vybavení a vybudovali jsme pro pacienty novou recepci i parkoviště s 53 parkovacími místy. Loni na jaře jsme navíc získali další dvě lékárny – jednu v Pardubicích a druhou v Přelouči. Protože bylo nevýhodné provozovat dvě lékárny naproti sobě přes ulici, rozhodli jsme se je spojit do jedné. To se povedlo a v říjnu jsme otevřeli novou velkou lékárnu s dostatečnou prodejní plochou i zázemím pro personál. Kromě toho jsme přestavěli a rozšířili rehabilitační oddělení, díky čemuž se nám podařilo zkrátit nepříjemně dlouhé čekací doby.

Co plánujete do budoucna?

Ze stavebních investic plánujeme dokončit modernizaci sociálních zařízení na dětském oddělení a opravit přístupovou cestu k budově. Jednáme se zájemcem, který plánuje v uvolněném prostoru po původní lékárně zřídit občerstvení. To bude sloužit nejen pacientům čekajícím u lékaře, ale také našim zaměstnancům. Ve druhém pololetí by pak měla proběhnout tolik očekávaná digitalizace obou našich radiodiagnostických pracovišť. Zlepšit chceme také komunikaci s pacienty a zavést on-line objednávání na více odděleních.