Spánková apnoe se dělí na tyto typy: 

 • Obstrukční spánková apnoe: má anatomické příčiny, je vyvolána mechanickým uzavřením dýchacích cest během spánku
 • Centrální spánková apnoe: má příčinu v centrálním nervovém systému, anatomie dýchacích cest je v pořádku, ale chybí dýchací úsilí, mozek nedává správný signál dýchací soustavě
 • Smíšená spánková apnoe: kombinace obou předešlých

Symptomy spánkové apnoe

Někdy je typ spánkové apnoe obtížné určit, protože se příznaky a symptomy obstrukční a centrální spánkové apnoe překrývají. Mezi nejčastější příznaky obou druhů onemocnění patří:

 • Přerušované dýchání ve spánku pozorované jinou osobou
 • Náhlé probouzení doprovázené dušností
 • Hlasité chrápání – bývá obvyklé u obstrukční spánkové apnoe
 • Probouzení doprovázené suchými ústy a bolestí v krku
 • Časté probouzení
 • Ranní bolesti hlavy
 • Velká ospalost během dne
 • Problémy s pozorností, podrážděnost

Kdy je dobré vyhledat lékařskou pomoc

O svém stavu se poraďte s lékařem, pokud vy nebo váš partner pozorujete následující projevy:

 • Lapání po dechu, které vás probouzí, pocit, že se ve spánku dusíte
 • Hlasité chrápání, které ruší vás nebo vašeho partnera
 • Pauzy v dýchání během spánku
 • Ranní únava a nadměrná denní ospalost

Příčiny spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe vzniká, když se během spánku příliš uvolní svaly v zadní části krku. Ty mají za úkol mimo jiné také podporovat měkké tkáně v orální oblasti – měkké patro, čípek, mandle, boční stěny hrdla a jazyk, a pokud se uvolní, neplní svou funkci dostatečně. Relaxace svalů způsobí, že se měkké tkáně zúží nebo uzavřou, čímž se zamezí dýchání. Tělo pak trpí nedostatkem kyslíku a v plicích se tak vytváří nepříjemný tlak. Mozek zaznamená, že něco není v pořádku, takže pacienta krátce probouzí, aby se průchodnost dýchacích cest znova obnovila. Probuzení je obvykle tak krátké, že si ho člověk ani nepamatujete. Tento cyklus se může opakovat celou noc ve frekvenci až sto mikroprobuzení za hodinu, což narušuje schopnost dosáhnout hlubokých regeneračních fází spánku a způsobuje ranní ospalost. Lidé trpící syndromem spánkové apnoe si přitom vůbec nemusí být vědomi toho, že mají narušené spaní.

Centrální spánková apnoe je méně běžná forma onemocnění. Nastává, když mozek nevysílá dostatečné signály do dýchacích svalů, což způsobí chvilkovou ztrátu dýchacího úsilí.

Jaké jsou rizikové faktory spánkové apnoe

Spánková apnoe může postihnout každého, dokonce i děti, některé faktory ale riziko onemocnění zvyšují.

Rizikové faktory u obstrukční spánkové apnoe:

 • Větší obvod krku: U lidí se silnějším krkem je riziko vyšší. Riziko se zvyšuje u mužů s obvodem krku 43 cm a více, u žen s obvodem krku 38 cm a více.
 • Zúžení dýchacích cest: Může být zděděné nebo se zúžit zvětšením mandlí, což bývá časté u dětí.
 • Obezita: Obézní lidé podstupují čtyřikrát větší riziko, že se u nich onemocnění rozvine. Tukové usazeniny v horních cestách dýchacích mohou přispět k rozvoji onemocnění.
 • Mužské pohlaví: Muži trpí spánkovou apnoí dvakrát častěji než ženy. U žen se riziko apnoe zvětšuje po menopauze. 
 • Věk: U starších lidí se spánková apnoe objevuje častěji.
 • Rodinná historie: Pokud někdo v rodině trpí apnoí, je i u blízkých pokrevních příbuzných větší pravděpodobnost rozvinutí onemocnění.
 • Alkohol, drogy, sedativa: Užívání těchto substancí způsobuje uvolnění svalů v krku.
 • Kouření: Kuřáci podstupují třikrát větší riziko, že je postihne obstrukční spánková apnoe. Kouření způsobuje zánětlivé procesy v krku a zadržování vody v horních cestách dýchacích. Pokud přestanete kouřit, riziko klesá.
 • Ucpaný nos: Pokud máte potíže s dýcháním nosem např. z důvodu alergie či anatomických dispozic, pak je riziko, že se u vás rozvine spánková apnoe, vyšší.

Rizikové faktory u centrální spánková apnoe

 • Věk: Centrální spánkovou apnoí trpí více lidé středního a pozdějšího věku.
 • Onemocnění srdce: U osob s chronickými srdečními onemocněními je centrální spánková apnoe častější.
 • Mrtvice: U lidí po mrtvici se rozvine centrální spánková apnoe častěji.
 • Užívání opiátů: Opiáty, speciálně s prodlouženým účinkem, zvyšují riziko spánkové apnoe.

Komplikace spánkové apnoe

Spánková apnoe může způsobit další komplikace:

 • Vysoký krevní tlak a problémy se srdcem
 • Diabetes druhého typu
 • Metabolický syndrom
 • Únavu, depresi, poruchy koncentrace
 • Komplikace během narkózy
 • Onemocnění jater
 • Partnerské problémy

Jak se spánková apnoe diagnostikuje

Diagnostikou spánkové apnoe se zabývají spánková centra a spánkové laboratoře, kde specialisté vyhodnotí vaše příznaky a doporučí léčbu. Součástí diagnostiky je sledování dýchání a dalších tělesných funkcí přes noc. Testování může probíhat přímo na pracovišti a pacient tak musí zůstat přes noc ve zdravotnickém zařízení, monitorování ale může probíhat i doma prostřednictvím zapůjčeného přístroje. Lékař také může doporučit další vyšetření na ORL, neurologii či alergologii, aby se upřesnily příčiny onemocnění a navrhla se adekvátní léčba.

Spánková laboratoř v EUC KLINICE Plzeň je ambulantní pracoviště, přístroj na vyhodnocení vám tedy půjčíme domů.

Jak se spánková apnoe léčí

V lehčích případech může lékař pacientovi doporučit režimová opatření, např. přestat kouřit či zhubnout. Alergikům může být doporučena alergologická léčba. V těžších případech spánkové apnoe jsou k dispozici komplexnější možnosti, jejichž základem jsou přístroje pomáhající pacientům v noci dýchat. Přístrojů je několik druhů a lékař na základě diagnostiky ve spolupráci s pacientem vybírá optimální variantu. V úvahu může připadat i operace v případě lehčí formy spánkové apnoe.