ON - LINE OBJEDNÁNÍ : po kliknutí na odkaz OBJEDNAT

SMS OBJENÁNÍ:
Objednávání pomocí SMS na tel. čísle +420 720 001 520
Tvar SMS: příjmení mezera rok narození mezera MG UL (mamografie) UZ UL (ultrazvuk)
VZOR SMS (mamograf): NOVAKOVA 1977 MG UL
VZOR SMS (ultrazvuk): NOVAKOVA 1977  UZ UL

OSOBNÍ OBJEDNÁNÍ
Na recepci Mamocentra EUC Kliniky Ústí nad Labem s.r.o. (budova A, 1.patro)


Provádíme následující vyšetření a zákroky

  • Mamografické vyšetření

Mamografické vyšetření je v podstatě rentgen prsu, který je schopen zachytit patologické změny v prsní tkáni. Vyšetření slouží k zachycení zhoubných nádorů v prsu, které – pokud jsou objeveny v počátečním stadiu –, jsou velmi dobře léčitelné. Naše mamocentrum je vybaveno nejmodernějším mamografem s minimální dávkou záření a s mimořádně dobrými zobrazovacími schopnostmi. Mamografické snímky navíc posuzují lékaři s dlouhodobou praxí, a co se týče počtu zachycených nádorů, patříme v ČR mezi centra s nejlepšími výsledky.

  • Ultrazvuk (sono) prsu

Ultrazvuk je ideálním doplňujícím vyšetřením k mamografii a kombinací obou těchto metod zvyšujeme kvalitu diagnostiky. Pomáhá v případech, kdy je snímek z mamografu kvůli hustotě prsní tkáně nepřehledný. Slouží také k rozlišení nejasného ložiska.

  • Aspirační punkce (FNA)

Jedná se o krátký ambulantní miniinvazivní výkon, cílené nasátí tekutinové kolekce, zpravidla cyst, v lokálním umrtvení a s odesláním na cytologické vyšetření.

  • Duktografie

Znázornění mlékovodů na mamografickém snímku po jejich označení kontrastní látkou. Indikací k vyšetření je sekrece z prsu, zpravidla krvavá.

  • Vakuová biopsie – mamotomie

Toto vyšetření je prováděno jen na několika pracovištích v ČR a naše mamocentrum mezi ně patří. Vyšetření provádíme pro širokou spádovou oblast. Jako jediné pracoviště v ČR nabízíme v indikovaných případech i léčbu nezhoubných ložisek v prsu. Systém vakuové biopsie je určen k cílenému odběru podezřelých ložisek uložených v prsní tkáni. Odběr je prováděn pod kontrolou ultrazvuku či mamografu, za přispění podtlaku, který nasává podezřelé ložisko do odběrové jehly a poté jej odřízne a transportuje do sběrného košíčku.

  • Core cut biopsie (CCB)

Jedná se o krátký ambulantní miniinvazivní výkon, při kterém se cíleně odebere podezřelá tkáň z prsu tenkou jehlou v lokálním umrtvení, pod cílenou kontrolou ultrazvuku, tkáň je odeslána k histologickému rozboru.

  • Lokalizace ložisek

Jedná se o krátký ambulantní miniinvazivní výkon, při kterém pod kontrolou ultrazvuku nebo mamografu označíme podezřelá ložiska v prsu. Tento postup se používá buď před operací, nebo před plánovanou neoadjuvantní (předléčebnou) chemoterapií. Označení pomáhá lokalizovat ložisko při operaci anebo ho identifikovat po léčbě, při které se může zmenšit. Označení provádíme uhlíkem, kovovým drátkem nebo klipem.

  • Miniinvazivní léčba

Jako jediné pracoviště v ČR nabízíme v indikovaných případech i ambulantní odstranění nezhoubných ložisek v prsu. Princip léčby spočívá v použití systému vakuové biopsie pod kontrolou ultrazvuku. Jedná se o velmi šetrný ambulantní zákrok prováděný v lokální anestezii (umrtvení). Plně nahrazuje chirurgické odstranění, jehož nevýhodou je především celková anestezie, hospitalizace a možné lokální komplikace, např. nehezká jizva. Pro odstranění jsou vhodná pouze ložiska nezhoubná, ověřená předchozí tenkou jehlovou biopsií (CCB). Standardně je prováděna pouze léčba papilomů, přísně indikované terapeutické odstranění fibroadenomů, vzácně hematomů, lipomů, chronických abscesů či pooperačních změn. O vhodnosti odstranění rozhoduje lékař mamodiagnostik.


Kdy je vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou?
Vyšetření je propláceno pojišťovnou, pokud je indikováno lékařem buď z důvodu zdravotních potíží, anebo v rámci hrazené prevence. Ženy od 45 let mají na hrazené preventivní vyšetření prsu nárok jednou za dva roky. Na vyšetření s sebou prosím přineste žádanku vystavenou lékařem a kartičku zdravotní pojišťovny.

Dárkové poukazy na mamografické vyšetření
Poukaz na vyšetření můžete koupit také jako dárek v recepci našeho mamocentra.

Upozornění pro pacientky
Aby mohlo být provedeno kvalitní vyšetření a vyhodnocení jeho výsledků, nepoužívejte, prosím, v den vyšetření v oblasti dekoltu, prsů ani podpaží tělová mléka, deodoranty a antiperspiranty.