Nabízíme:

  • Komplexní lékařskou péči v oblasti diabetologie
  • Léčbu pacientů s onemocněním diabetes mellitus 1. a 2. typu
  • Diagnostiku diabetu v těhotenství a léčbu těhotných žen s diabetem
  • Léčbu interních onemocnění, která mohou diabetes doprovázet
  • Prevenci komplikací diabetu zejména formou konzultací
  • Pomoc při redukci obezity a úpravě životního stylu
  • Péči o pacienty léčené inzulínovou pumpou