Objednání na rehabilitační procedury

 • na doporučení od lékaře s poukazem VZP-06 FT je potřeba se dostavit osobně
 • platnost poukazu VZP – 06 FT je 7 dní
 • klientovi bude nahrazena pouze ta zmeškaná procedura, na kterou se řádně a včas omluvil, po 2 neomluvených absencích se objednané termíny ruší

Rehabilitace

Největší skupinou pacientů v ambulantní rehabilitační péči jsou nemocní s bolestí v pohybové soustavě, zařazení do rehabilitační péče ošetřujícím praktickým lékařem, neurologem, ortopedem, revmatologem nebo rehabilitačním lékařem, významný podíl tvoří pacienti po operacích páteře a kloubů nebo po úrazech. Preventivní služby využívají zejména pacienti s blokádami, hypermobilitou, poruchami držení těla či ortopedickými vadami dětského i dospělého věku.

Fyzioterapie

Klinická a funkční diagnostika, léčba funkčních poruch pohybového systému, poúrazových a pooperačních stavů s využitím moderních principů fyzioterapie, techniky měkkých tkání, reflexní masáže

LTV individuální analytické a kondiční metody (cvičení rozsahu pohybu,...)

LTV na neurofyziologickém podkladě (PNF, stabilizační cvičení s využitím labilních ploch, posturomed, propriomed, SM systém – spirální stabilizace, senzomotorická stimulace, Brunkow,...)

 • mobilizace periferních kloubů a páteře + nespecifická mobilizace míčky, míčková facilitace
 • mobilizace dle Mojžíšové
 •  cvičení na přístrojích – mechanoterapie, mobilizace na motodlahách
 •  posturální korekce, škola zad a řada dalších metodik
 •  Skupinová LTV pro menší skupiny klientů (3 – 9) : vertebrogenní program pro dospělé a děti, LTV při Morbus Bechtěrev, roztroušené skleroze.

Fyzikální léčba: termoterapie, mechanoterapie, elektroléčebné metody (hloubková galvanizace, iontoforéza, DD proudy, interference, myostimulace, neurostimulace, TENS proudy, Trabertovy proudy) včetně vakuové aplikace, magnetoterapie, ultrasonoterapie, biostimulační laser,  trakce přístrojové, končetinové vířivé koupele.

Klub Pevného Zdraví

 

 

 

Služby nad rámec zdravotního pojištění

Masáže klasické kondiční a regenerační masáže,  jednorázové rašelinové zábaly, laseroterapie, kineziotaping, kondiční skupinové cvičení, lekce Nordic Walking

 • prodej rehabilitačních pomůcek

Výhody naší péče

 • Všechny zdravotní služby pod jednou střechou
 • Komplexní charakter rehabilitačního plánu
 • Zkušený specializovaný a vstřícný personál

Přínosy pro pacientky

 • Rychlejší a lepší návrat poškozených funkcí, udržení a často i nárůst zatížitelnosti
 • Rychlejší a lepší hojení, lepší kontrola bolesti a často i nižší spotřeba analgetik
 • Lepší a účinnější strategie prevence, regenerace a kompenzace pohybových poruch