Často kladené otázky

Dotazy na péči

Péče na EUC Klinice Ústí nad Labem je hrazena ze zdravotního pojištění. Pacienti si hradí pouze úkony, které pojišťovna neproplácí.

Základem naší práce je samozřejmě důsledné dodržování zákonů, interních předpisů a pravidel medicíny založené na důkazech. Tím si ale plníme pouze naše základní povinnosti. Nad tímto rámcem stojí naše interní standardy, které nás zavazují k neustálému zavádění posledních poznatků medicíny a k respektu k individuálním potřebám jednotlivých pacientů i k jejich důstojnosti. Samozřejmostí je také právo na informace a laskavé zacházení. Součástí této strategie je rovněž pečlivá práce se zpětnou vazbou od našich klientů, kterou vnímáme jako důležitou inspiraci ke zlepšování našich lékařských služeb. Na standardy kvality ve skupině EUC dohlíží Odborná rada, složená z lékařů, zdravotních sester, lékárníků a laboratorních specialistů.

Latinské sousloví lege artis znamená v překladu „dle pravidel umění“. Péče označená za lege artis respektuje profesní povinnosti a zavedené medicínské standardy a je v souladu s poznatky lékařské vědy. Lékařský postup, který tato pravidla nedodržuje, je non lege artis. Péče lege artis je základním standardem kvalitní lékařské péče, který dodržují všichni lékaři EUC Kliniky Ústí nad Labem.

Registraci od vás bude vyžadovat praktický lékař, pediatr, gynekolog a stomatolog. K jinému lékaři můžete přejít po třech měsících. Výjimku tvoří pouze kojenci do 6 měsíců, pro které tříměsíční lhůta neplatí, a měnit ošetřujícího pediatra lze kdykoliv. Při registraci u nového lékaře není nutné rušit registraci u lékaře původního.

V současné době se platí pouze regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovosti. Pokud je stav pacienta při návštěvě pohotovosti tak vážný, že vyžaduje hospitalizaci, poplatek se neplatí. EUC Klinika Ústí nad Labem ale pohotovostní službu nezajišťuje, takže péče je zcela bez poplatků.

Doporučení budete potřebovat na laboratorní, zobrazovací, endoskopické a elektrokardiografické (EKG a EEG) vyšetřovací metody. Bez žádanky můžete tato vyšetření absolvovat pouze za přímou platbu. Doporučení od lékaře budete potřebovat i na rehabilitaci. K samotné návštěvě ambulantních specialistů není doporučení jiného lékaře nutné, ale při výběru specialisty vám doporučujeme poradit se se svým praktickým lékařem.


Naše klinika spolupracuje s těmito pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna
 

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.