Dokumenty ke stažení

Název Datum
Ceník placených služeb - rehabilitace 23.2.2017
Ceník RDG výkonů 1.9.2017
Ceník RDG výkonů - Bílina 20.5.2019
Dotazník rizikových faktrorů 28.6.2016
Informované souhlasy - obecná informace 27.5.2016
Informovaný souhlas - ccb punkce cytologie 27.5.2016
Informovaný souhlas - CEUS 27.5.2016
Informovaný souhlas - CT 27.5.2016
Informovaný souhlas - CT kolonografie REV 27.5.2016
Informovaný souhlas - CT PRT 27.5.2016
Informovaný souhlas - CT s k l 27.5.2016
Informovaný souhlas - duktografie 27.5.2016
Informovaný souhlas - infuze 17.2.2017
Informovaný souhlas - IVU 27.5.2016
Informovaný souhlas - kolonoskopie 27.5.2016
Informovaný souhlas - kryoterapie 27.5.2016
Informovaný souhlas - očkování 27.5.2016
Informovaný souhlas - PRT 27.5.2016
Informovaný souhlas - VAB 27.5.2016
Informovaný souhlas - značení ložisk 27.5.2016
Negativní revers - očkování 27.5.2016
Plná moc k vyzvednutí výsledků vyšetření 27.5.2016
Plná moc pro zákonného zástupce k lékaři 27.5.2016
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením/vyšetřením 27.5.2016
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 27.5.2016
Žádost o nahlédnutí do zravotnické dokumentace, o pořízení výpisu nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace 27.5.2016

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.