Chirurgické oddělení má kapacitu 40 lůžek, z toho 7 lůžek zajišťuje intenzivní péči. Pracoviště má k dispozici tři zcela nové operační sály s kompletním vybavením pro provádění běžných a laparoskopických operací. Na oddělení je také zákrokový sálek a dvě ambulance, které pečují o pacienty, kteří nepotřebují hospitalizaci, provádějí předoperační péči, objednávají k operacím a zajišťují ambulantní pooperační péči. 

Chirurgii v EUC Klinice Zlín vede MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., zkušený chirurg s pětatřicetiletou praxí a rozsáhlou publikační i vědeckou činností. Je uznávaným mezinárodním specialistou v onkochirurgii karcinomu prsu, předsedou mamologické sekce chirurgické společnosti JEP a vysokoškolským pedagogem.

Více informací k prováděným zákrokům:

  • Všeobecně chirurgický program
  • Endokrinochirurgie
  • Onkochirurgie
  • Plastická chirurgie
  • Chirurgie prsu
  • Žilní program
  • Endoskopický a miniinvazivní program