Dokumenty ke stažení

Název Datum
Laboratorní příručka 31.5.2018
Osvědčení o akreditaci OKB 18.7.2018
Plná moc k vyzvednutí výsledků vyšetření 17.5.2018
Plná moc pro zákonného zástupce k lékaři 17.5.2018
Příloha osvědčení o akreditaci OKB 17.5.2018
Příprava k rektoskopii a sigmoideoskopii 29.10.2018
Příprava ke gastroskopii 26.10.2018
Příprava ke koloskopii_EZICLEN 26.10.2018
Příprava ke koloskopii_FORTRANS 26.10.2018
Příprava ke koloskopii_MOVIPREP 26.10.2018
Příprava ke koloskopii_PICOPREP 26.10.2018
Příprava ke koloskopii_VISTAPREP 26.10.2018
Příprava pacienta před koloskopií 26.10.2018
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením/vyšetřením 17.5.2018
Termín - Výběrové řízení na rezidenční místo 2017 17.5.2018
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 17.5.2018
Výběrové řízení na rezidenční místo 2017 31.5.2018
Žádanka na laboratorní vyšetrení 4.9.2018
Žádost o nahlédnutí do zravotnické dokumentace, o pořízení výpisu nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace 17.5.2018

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.